Het schrift, een kunstproduct

Vorige Menu Volgende

ILLUSTRATIE UIT SPIEGHEL DER SCHRIJFKONSTE
VAN JAN VAN DEN VELDE (ROTTERDAM, 1605)

Het Latijnse alfabet moest aangepast worden om Germaanse talen te schrijven. 'Het schrift, is als uitgedacht middel, geen natuurproduct, gelijk de taal, maar een kunstproduct...'
TE WINKEL, DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING.

De aanpassing verliep nogal chaotisch.
Het streven naar gelijkheid en de uitbreiding van het staatsgezag sedert de Franse Revolutie hadden ook gevolgen voor onze taal. Er ontstond een 'nieuwe' spelling.

Nu de internationale gemeenschap een feit is, gebruiken we veel vreemde woorden. Hoe moeten ze geschreven worden? Het is de oude strijd met vreemde woorden en bastaardwoorden. Heeft de spelling van 1995 uitkomst gebracht?