Het Groene Boekje (1954) streeft naar:
één taal in Nederland en Vlaanderen.

Vorige Menu Volgende
Het Groene Boekje

SCHRIJFTAAL

De Woordenlijst van de Nederlandse taal samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering zegt duidelijk... 'dat in de geschreven taal de overeenstemming tussen het voornaamwoordelijk gebruik in Nederland en België niet dermate mocht worden verbroken, dat hierdoor de eenheid van het geschreven Nederlands gevaar zou lopen.' (blz. IX)

SPREEKTAAL

Kat is vrouwelijk, maar in het Noorden wint het masculinum veld. Het wordt gedoogd.
We lezen: kat, v. (m.).

WOORDENSCHAT

'Een beperkt aantal Zuidnederlandse woorden heeft een plaats gekregen [...]. Ze zijn niet onderscheiden door een aanduiding als 'Zuidnl.', omdat ze daardoor min of meer als gewestijk zouden worden gemerkt.' (blz. 2) We lezen: goesting, v. (m.), -en. In Van Dale (1961) stond: goesting, v. (Zuidn.).