Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)

Vorige Menu Volgende

HOE HET BEGON

1766 | Oprichting in Leiden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde o.l.v. Frans van Lelyveld om de taal vast te leggen.
1774 | Ontwerp tot het vervaardigen van een algemeen, omschrijvend, Woordenboek der Nederlandsche tale o.l.v. Daniël van Alphen.
1808 | Lodewijk Napoleon geeft opdracht een Hollands Woordenboek te vervaardigen. Constant Philippe Serrure vraagt aandacht voor Nederlands sprekende gewesten in België.
Collectie WNT

1849 | Eerste Nederlands Taal- en Letterkundig Congres in Gent. Gerth van Wijk vraagt een taalkundig woordenboek. 1851 | Op het derde congres in Brussel leest Matthias de Vries een ontwerp voor. Er wordt een redactie aangesteld: de Vries, Van den Bergh en David.
1863 | Lambert Allard te Winkel: DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING, ONTWERP DER SPELLING VOOR HET AANSTAANDE NEDERLANDSCHE WOORDENBOEK.
1864 | De eerste aflevering van het WNT verschijnt.
1882 | het eerste deel (A - Ajuin) is volledig.

EN NU

1967 | Oprichting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL).
1980 | Oprichting van de Nederlandse Taalunie.

Het WNT wordt verder uitgegeven door het INL in opdracht van de Nederlandse Taalunie.