Taalgebruikers zijn heel conservatief

Vorige MenuHAND GUIDO GEZELLE


Vaartwel! Dat schoone woord... Handtekening Guido Gezelle


'Uit onderzoek is gebleken dat de eerste taalnorm voor de gemiddelde lezer of luisteraar is: een goede taal is een creatieve taal. Schrijf spits, origineel. De tweede norm is: schrijf efficiënt, zodat ik me maar weinig moeite hoef te getroosten om je te begrijpen. De derde norm is de conventie. Goed Nederlands is wat we op de schoolbanken hebben geleerd. Taalgebruikers zijn heel conservatief daarin.'

EUGÈNE BERODE IN DS MAGAZINE,

21 JUNI 1996