Jan-Baptist Chrysostomus Verlooy (1746 - 1797)

Vorige Menu Volgende
Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden

schreef in 1788 zijn Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden.

'Nooit is onze tael eenig aendagt verleent van 't hooggezag. Nog hoogschool van Loven nog onze Brusselsche Academi' hebben haer ooit meer gedaen, als niet verworpen, onze schyfwys' is nog niet gevestigt [...].'

'[...] laet ons gezamentlyke Nederlanders, schoon wy van staet geschyden zyn, ons ten minsten in de Nederlandsche konsten aenzien als gevaderlanders en gebroeders.'

'Begin-maer, doe-maer iet, hoe wynig het ook zy, doe-maer zien dat Gy verlangt, ook onze tael geëert te zien: en zy zal 't wezen.'


Oproep samenwerking