Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties
Algemeen Hoe ons bereiken? Reglement Beschrijving Profiel Beleidsplan

Leeszaalreglement

De openingstijden van de leeszaal worden aan de ingang van de bibliotheek geafficheerd en zijn ook terug te vinden op de website.

Lidmaatschap van de Cultuurbibliotheek is niet vereist om gebruik te maken van de leeszaal. Alle werken die zich in de leeszaal bevinden kunnen vrij geraadpleegd worden, maar worden niet uitgeleend.
Van de leeszaalbezoeker wordt wel verwacht dat hij alle uit de rekken gehaalde werken ten laatste bij het einde van zijn bezoek op het boekenwagentje van dezelfde verdieping plaatst.

(Boeken)tassen, rugzakken enz. evenals jassen horen thuis in de vestiaire.

Iedereen die voor de eerste maal de leeszaal betreedt, wordt geacht zich op de hoogte te stellen van het leeszaalreglement, waarvan exemplaren op het bureau van de bibliothecaris ter beschikking liggen. Door het gebruik van de leeszaal verklaart de bezoeker zich akkoord met het leeszaalreglement. Wie het leeszaalreglement niet respecteert, kan de toegang ontzegd en het lidmaatschap ontnomen worden.

Mp 3, gsm-gebruik … luisteren naar muziek zijn niet toegelaten.
Uiteraard mag er ook niet gerookt, gegeten of gedronken worden.
In de leeszaal wordt individueel en in stilte gewerkt. De bezoeker dient er rekening mee te houden dat in de leeszaal soms ook klassen komen werken.

Er zijn tal van werken die zich niet in de leeszaal bevinden, dit voornamelijk in het magazijn . Bibliotheekbezoekers kunnen een werk aanvragen aan het personeel. Leerlingen volgen de richtlijnen die ze gekregen hebben.

Bij beschadiging (van een deel) van of verlies van het werk, moet de leeszaalbezoeker een nieuw exemplaar van het volledige werk vergoeden. Het beschadigde werk blijft eigendom van de bibliotheek ook na betaling van de schadevergoeding. Laat de eventueel slechte staat van een werk vóór de raadpleging door de bibliothecaris vaststellen.

Voor verdere informatie en eventuele begeleiding kan steeds een beroep gedaan worden op de bibliotheekmedewerkers.

Alle hier niet voorziene gevallen regelt de bibliothecaris.