Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties
Algemeen Hoe ons bereiken? Reglement Beschrijving Profiel Beleidsplan

Een cultureel patrimonium


De Cultuurbibliotheek werd gesticht met de bedoeling een cultureel patrimonium voor de gemeenschap op te bouwen. Het onderwijs zou de eerste begunstigde zijn. Door de samenwerking met het Sint-Lodewijkscollege werd de band met het onderwijs nog versterkt.

1. De bibliotheek wil in de Brugse regio ten dienste staan van het onderwijs. Het domein waarop ze wil werken zijn de algemene vakken in het secundair onderwijs. Daarvoor beschikt de bibliotheek over:
  • A. Didactische werken voor de leerkrachten. (Doelgroep: leerkrachten SO, lectoren en studenten van de lerarenopleiding)
  • B. Studies op het niveau van het SO die door leerlingen kunnen gebruikt worden. (Doelgroep: leerlingen SO)
  • C. Gespecialiseerde naslagwerken en monografieŽn. (Doelgroep: alle belangstellenden)

2. Als studiecentrum wil de bibliotheek zich specialiseren in:
  • de klassieke oudheid in al haar aspecten (taal, geschiedenis, kunst)
  • geschiedenis: vooral de 19de en 20ste eeuw (mentaliteitsgeschiedenis, sociale geschiedenis, geo-politiek).
  • Nederlandse taal- en letterkunde (Middelnederlands en dialecten inbegrepen)
  • mundiale vorming en interculturele betrekkingen met bijzondere aandacht voor China
  • cartografie speciaal van de Nederlanden. (Doelgroep: alle belangstellenden)
  • historische strips


3. De bibliotheek is een erfgoedbibliotheek.
Alle werken worden bewaard.
De oude drukken (voor 1800) zijn op de website te vinden met een korte beschrijving, foto' s en een wetenschappelijke beschrijving.
Het archief bevat een speciale afdeling 'Onderwijskundig Archief'. (Doelgroep: wetenschappers)

4. In onze bibliotheek moet men kunnen lezen.
Bibliofilie is niet echt een doel maar mooie en degelijk ingebonden boeken verhogen het leesgenot. In de bibliotheek moet er steeds plaats zijn om rustig te lezen en te studeren.

5. Onze website maakt de bibliotheek bekend en bruikbaar. De catalogus is op meerdere wijzen te ondervragen en publicaties diepen sommige onderwerpen verder uit.