Cornelis Kiliaan (1528 - 1607) geeft prestige aan onze taal

Vorige Menu Volgende
Etymologicum Dictionarium

In 1574 publiceerde hij zijn Dictionarium Teutonico - Latinum. De derde, herziene uitgave kreeg een nieuwe titel: Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico - Latinum. (1599) In 1777 verscheen de definitieve uitgave.

Zijn taal was het Brabants. Maar hij nam ook woorden uit Vlaanderen, Friesland, Holland... op. Daarvoor gebruikte hij werken van meerdere voorgangers. Een paar bekende voorbeelden: Hadrianus Junius' Nomenclator omnium rerum propria nomina ... (1567) en Joos Lambrechts Naembouck van allen nateurlicken ende ongeschuumde vlaemsche woorden. (1562). Door vergelijking met Engelse, Hoogduitse, Franse, Spaanse ... woorden zocht hij de echte oorspronkelijke betekenis van de Nederlandse woorden te staven.

Kiliaan (1528/9 - 1607) neemt een ereplaats in op de scheiding van het Middel-Nederlands (beschreven door Verwijs en Verdam) en het Nederlands beschreven in het Woordenboek der Nederlandsche Taal.