Gesproken en geschreven taal

Vorige Menu Volgende
Nederduitsche Spraakkunst

Taal is eerst spreektaal. Wie algemeen Nederlands spreekt en geen dialect of gewesttaal, zal in Vlaanderen wel eens een Zuid-Nederlands woord gebruiken. Zijn taal verdient toch standaardtaal genoemd te worden.
Volkstaal kan creatief overkomen, maar kan niet als algemeen Nederlands beschouwd worden. Vlaams heeft vaak een negatieve bijklank. Deze benaming werkt verwarrend. Nederlands is natuurlijk ook geen Hollands.

Taal is ook schrijftaal. Spelling wordt dan belangrijk. Bastaardwoorden en vreemde woorden brengen heel wat moeilijkheden mee. Dichterlijke taal wordt anders bekeken dan gemeenzame taal.
Bargoens is een extreem geval: het is een dieventaal.

Nederlands werd in de Middeleeuwen Dietsch (in Vlaanderen) en Duutsch (in Brabant) genoemd. Vanaf de 16de eeuw gebruikte men 3 benamingen: Nederlandsch, Duitsch en Nederduitsch.

Over de Benamingen onzer Taal