Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties

100.000 titels: feest in de Cultuurbibliotheek

In mei 2012 stond de teller van onze catalogus op 100.000 titels van boeken en artikels.

Van februari 1964 tot 1994 bestond de catalogus uit steekkaarten. Toen de PC een meer vertrouwd meubel geworden was ging ik op zoek naar software om de bibliotheek te automatiseren. Ik stapte een bedrijfje binnen met de vraag of men voor de Cultuurbibliotheek een programma kon schrijven. De zaakvoerder wees me gewoon af: “Dergelijk programma kan geen commercieel succes worden. Wat jij vraagt is een grote vrachtwagen om 100 meter ver te rijden.” Met dit plastisch beeld in mijn hoofd bleef ik dromen.

Toevallig hoorde ik dat de gespecialiseerde bibliotheek van Spermalie voor behandeling en scholing van doven en blinden, wel beschikte over een bibliotheekprogramma. Ik werd door de dienstdoende bibliothecaris vriendelijk ontvangen en stond versteld over die ‘vrachtwagen’. Wat me toen al speciaal opviel, en waarmee ik kanunnik Stock kon overtuigen, waren de vele mogelijkheden om een boek over een bepaald gedetailleerd onderwerp op te zoeken. Ik had wel een alfabetische een analytische en een rudimentair systematische catalogus, maar nu zou ik bv. een recent Nederlandstalig werk over tapijtkunst van Brussel uit de zestiende eeuw, kunnen opzoeken.

Mijnheer Lieven Forrez, de maker van het programma, bleek een vriendelijke heer uit het Leuvense te zijn. Enkele dagen later stond hij in de Cultuurbibliotheek te bespreken hoe de zaken het best konden aangepakt worden. Hij luisterde naar onze verlangens en was direct bereid zijn programma voor onze bibliotheek aan te passen. Ik was vooral verrukt over de diversiteit aan trefwoorden die gecombineerd konden worden, over de training die we kregen en over de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Ik wist het zeker: met dit BIDOC programma hadden we een vliegende doorstart genomen. Het was 17 december 1994.

Op 8 mei 1996 werd een uitleenmodule van BIDOC op een nieuwe PC Pentium geïnstalleerd en op 15 mei werd de eerste barcode gekleefd. Op donderdag 29 maart 2012 stond de teller op 70.000 barcodes.

Onze website dateert van 2001. Ze werd door Roger Deschildre gemaakt. In 2003 werd een Windows-versie van BIDOC in gebruik genomen. De laatste aanvulling van het BIDOC programma kwam er eind 2011, toen er op exemplaar niveau een veld ‘herkomst’ werd bijgevoegd. De herkomst van een boek kennen, opent perspectieven voor de boekgeschiedenis. Dergelijke aanvulling op vraag van een gebruiker, is typisch voor de open geest waarmee L. Forrez werkt aan de perfectionering van zijn programma.

Walter de Smaele