Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties

I N H O U D S T A F E L

Deel 1 : Algemeen overzicht

1 .   OVERLEGORGANEN

10.     Algemene overlegorganen

11.     Officiële overlegstructuren

2.    STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

20.     Structuur en organisatie

21.     Lessentabellen

22.     Leerplannen

3.    PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN EN RICHTLIJNEN.

30.     Pedagogische begeleiding

31.     Algemene pedagogische reglementering

32.     Pedagogische activiteiten

33.     Specifieke projecten en thema's

34.     Publicaties

4.    LEERLINGEN

40.     Leerplicht

41.     Externe begeleidingsinstanties

5.    ONDERWIJSINSTELLINGEN

50.     Onderwijsinstellingen

51.     Schoolbevolking en omkadering

52.     Werkingstoelagen en andere inkomsten

53.     Rationele ontwikkeling van het onderwijs.

6.    PERSONEEL

60.     Gesubsidieerd personeel

61.     Zonale reaffectatie

7.    INSPECTIE

70.     Inspectie-Verificateurs

8.    FOLDERS

80.     Reclamefolders, krantenknipsels

9.    SCHOOLBEZOEKEN EN DOCUMENTEN VAN ANDERE INSTITUTEN

90.     Binnenland

91.     Buitenland

10.   STATISTIEK

100.   Statistiek

11.   ONDERWIJS - NIJVERHEID

110.   Onderwijs-Nijverheid

12.   INTERNAAT

120.   Internaat

13.   VARIA

130. Varia

14.   WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN

140.   Wetten, decreten en besluiten

Inhoud dozen

1. Overlegorganen

10.1   BUREAU : Permanent Bureau van het NVKSO

10.2   CODIS : Het Contactcomité van de Directies van het Secundair Onderwijs

10.3   CODI-T : Contactcomité Directies van het TSO/BSO/KSO/AL

10.4   CEPOC : Centraal Pedagogisch Overlegcomité - Start : 18.10.88

10.5.  DOSCKO : Documentatie en Studiecentrum voor ritische Onderwijshervorming.

10.6   P.C.C. : Permanent contactcomité - Start 27.06.78

10.7   Stuurgroep directies type 2-scholen - Start 13.12.84

10.8   Informele netoverschrijdende werkgroep van inrichtingshoofden - Start 25.03.86

10.9   CODES :  Contactcomité Directies Eenheidsstructuur Secundair Onderwijs

10.10  Overleggroep Katholiek Secundair Onderwijs

10.12  DPB : Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisom Brugge Regionale directievergaderingen - Regio Brugge

10.13  Directeurs Nijverheidsonderwijs West-Vlaanderen

11.     Officiële overlegstructuren.

11.1   HRTB : Hoge raad voor het Technisch en Beroepsonderwijs  Start : 14.10.85

11.2   VLOR : De Vlaamse Onderwijsraad  Start : 17.04.91

11.3   RNSO : Raad Nederlandstalig Secundair Onderwijs Start : 11.08.87

11.4   VLAFOM : Vlaams Forum voor Onderwijsmanagement  Start : 17.12.86

11.5   VKW : Stuurgroep VKW - Katholiek onderwijs Start : 16.11.87

11.6   STC : Permanente STC werkgroep Onderwijs - Arbeidsmarkt Start : 17.10.90

2.    STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

20.     Structuur en organisatie

20.1   Curriculumopbouw

20.2   Toelatings- en overgangsvoorwaarden

20.3   Bekrachtiging van de studies

20.4   Stages

21.     Lessentabellen

21.1   Type 1

21.2   Type 2

21.3   Eenheidstype

22.     Leerplannen

22.1   Type 1

22.2   Type 2

22.3   Eenheidstype

3. PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN EN RICHTLIJNEN

30.     Pedagogische begeleiding.

31.     Algemene pedagogische reglementering

32.     Pedagogische activiteiten

33.     Specifieke projecten en thema's

33.1   Projecten

33.2   Pedagogische studiedag

33.3   Vernieuwing beroepsonderwijs

33.4   Informatica

33.5   Diversificatie van studierichtingen voor meisjes

33.2   Pedagogische studiedag

33.3   Vernieuwing beroepsonderwijs

33.4   Informatica

33      SPECIFIEKE PROJECTEN EN THEMA'S

33.1   Projecten

33.5   Diversificatie van studierichtingen voor meisjes

34.1   VTI-Publicaties

34.2   Europese publicaties

34.3   Pedagogische bijdragen uit België

33.2   Pedagogische studiedag

33.3   Vernieuwing beroepsonderwijs

33.4   Informatica

33.5   Diversificatie van studierichtingen voor meisjes

34      Publicaties

4.    LEERLINGEN

40      Leerplicht

41      Externe begeleidingsinstanties

5.    ONDERWIJSINSTELLINGEN

50      Onderwijsinstellingen

50.1   VZW Inrichtende Macht

50.2   Participatieraad

50.3   Organisatorische verplichtingen

50.4   Bestuurscommissie

50.5   Lokaal Onderhandelingscomité LOC

51      Schoolbevolking en omkadering

52      Werkingstoelagen en andere inkomsten

53      Rationele ontwikkeling van het onderwijs

53.1.2 Planificatiecommissie voor het secundair onderwijs met volledig leerplan.

53.1.3 Planificatie VTI-Brugge

53.2   Rationalisatie en programmatie

53.2.3 Discussie type 1 -type 2

53.2.2 Type 1

53.2.4 Eenheidstype

6     PERSONEEL

60      Gesubsidieerd personeel

61      Zonale Reaffectatie

7. INSPECTIE

70      Inspectie-Verificateurs

8. FOLDERS

80      Reclamefolders, krantenknipsels

9. SCHOOLBEZOEKEN EN DOCUMENTEN VAN ANDERE INSTITUTEN

90.     Schoolbezoeken en documenten van andere instituten - Binnenland

91.     Schoolbezoeken  en documenten van andere instituten Buitenland

10. STATISTIEK

100. STATISTIEK

11    ONDERWIJS - NIJVERHEID

110.   Onderwijs-nijverheid

12    INTERNAAT

120.   Internaat

13    VARIA

130.   Varia

14    WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN

140.   Wetten, decreten en besluiten

 


Deel 1 : Algemeen overzicht

1 .  OVERLEGORGANEN

10. Algemene overlegorganen

 

10.1        Permanent Bureau van het NVKSO            BUREAU

 

10.2        Het Contactcomité van de Directies van het Secundair Onderwijs      CODIS

 

10.3        Contactcomité Directies TSO/BSO/KSO/AL            CODI-T

 

10.4        Centraal Pedagogisch Overlegcomité          CEPOC

 

10.5        Documentatie- en Studiecentrum voor kritische onderwijs-    DOSCKO

              hervorming

 

10.6        Permanent Contactcomité PCC

 

10.7        Stuurgroep Directies type 2-scholen           ---

 

10.8        Informele netoverschrijdende werkgroep van inrichtingshoofden          ---

 

10.9        Contactcomité Directies Eenheidsstructuur S.O.     CODES

 

10.10      Overleggroep Katholiek Secundair Onderwijs           ---

 

10.11      Diocesane Begeleidingscel Eenheidsstructuur - Bisdom Brugge        DIBES

             

10.12      Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Bisdom Brugge

              Re­gio­nale Directiever­gaderingen     DPB

 

10.13      Directeurs Nijverheidsonderwijs West-Vlaanderen    ---

 

10.14      Contactcomité Directies Nijverheidsonderwijs          CODI-N

 

11.  Officiële overlegstructuren

 

11.1        Hoge Raad van het Technisch en Beroepsonderwijs             HRTB

 

11.2        De Vlaamse Onderwijsraad            VLOR

 

11.2.1     Secundair Onderwijs                                                                 RSO

             

11.3        Raad Nederlandstalig Secundair Onderwijs  RNSO

 

11.4        Vlaams forum voor Onderwijsmanagement VLAFOM

              lid van European Forum on Educational Administration         EFEA

 

11.5        Stuurgroep VKW-Katholiek Onderwijs         VKW

 

11.6        Permanente STC werkgroep Onderwijs - Arbeidsmarkt         STC

 

2.   STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

20.  Structuur en organisatie

             

20.1        Curriculimopbouw

 

20.2        Toelatings- en overgangsvoorwaarden

 

20.3        Bekrachtiging van de studies

             

20.4        Stages - Navormingen

             

20.5        Extra-muros activiteiten

 

21.  Lessentabellen

21.1        Type 1

21.2        Type 2

21.3        Eenheidstype

21.4        VTI

22.  Leerplannen

22.1        Type 1

22.2        Type 2

22.3        Eenheidstype

3.   PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN EN RICHTLIJNEN.

30. Pedagogische begeleiding

31.  Algemene pedagogische reglementering

32.  Pedagogische activiteiten

33.  Specifieke projecten en thema's

33.1        Projecten

              33.1.1      Interactie

              33.1.2      Partnership in European Training PETRA

              33.1.3      Exportpromotie Vlaanderen-Amerika EVA

              33.1.4      Technologische opvoeding basisonderwijs TOBO

              33.1.5      Mini-onderneming

              33.1.6      Projent Lenssens - Alternerend leren

              33.1.7      Europese uitwisseling

                 *Force

                 *Socrates Comenius Project

                 *Project Elektronica Tunesië

 

33.2        Pedagogische studiedag

 

33.3        Vernieuwing beroepsonderwijs

 

33.4        Informatica          

 

33.5        Diversificatie van studierichtingen voor meisjes

 

33.6        Modulair onderwijs

34.  Publicaties

 

34.1        VTI-publicaties

 

34.2        Europese publicaties

 

34.3        Pedagogische bijdragen uit België

 

4.   LEERLINGEN

40.  Leerplicht

41.  Externe begeleidingsinstanties

 

5.   ONDERWIJSINSTELLINGEN

50.  Onderwijsinstellingen

 

50.1        VZW Inrichtende Macht    

 

50.2        Participatieraad

             

50.3        Organisatorische verplichtingen

 

50.4        Bestuurscommissie

 

50.5        Lokaal Onderhandelingscomité LOC

 

51.  Schoolbevolking en omkadering

52.  Werkingstoelagen en andere inkomsten

53.  Rationele ontwikkeling van het onderwijs.

 

53.1        Planificatie

 

              53.1.1      RCC

              53.1.2      Planificatiecommissie voor het  secundair onderwijs voor volledig leerplan

              53.1.3      Planificatie VTI-Brugge

 

53.2        Rationalisatie en programmatie

 

              53.2.1      Scholengemeenschappen

              53.2.2      Type 1

              53.2.3      Discussie type 1 en type 2

              53.2.4      Eenheidstype

6.   PERSONEEL

60.  Gesubsidieerd personeel

61.  Zonale reaffectatie

7.   INSPECTIE

70.  Inspectie-Verificateurs

8.   FOLDERS

80.  Reclamefolders, krantenknipsels

9.   SCHOOLBEZOEKEN EN DOCUMENTEN VAN ANDERE INSTITUTEN

90.  Binnenland

91.  Buitenland

10. STATISTIEK

100.        Statistiek

11.  ONDERWIJS - NIJVERHEID    

110.        Onderwijs-Nijverheid

12. INTERNAAT

120.        Internaat

13. VARIA

130. Varia

14. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN

Wetten, decreten en besluiten


 

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

S­tart­da­tum

BU­R­EAU

CODIS

CODI-T

CEPOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

S

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10/88

DOSCKO

PCC

Directies type 2

Netoverschrij­dend

S

X

S

X

X

X

X

XX

XX

X

X

S

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

S

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00/10/77

27/06/78

13/10/83

25/03/86

CODES

Overleggroep

DIBES

DPB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

S

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15/09/87

Dir.Nijver­heids­ond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Hoge Raad

VLOR

VLOR-RSO

VLOR-Bureau RVOL

VLOR RVOL

VLOR OSP

VLOR Cel Div

RNSO

VLAFOM

 

 

 

 

 

 

 

 

S

X

 

 

 

 

 

 

 

S

X

 

 

 

 

 

 

S

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

S

S

 

S

S

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

14/10/85

26/11/91

26/11/91

 

28/11/91

10/12/91

25/02/92

11/08/87

17/12/86

VKW

STC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

X

 

 

 

S

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

16/11/87

17/10/90

 

 


Inhoud dozen

1. Overlegorganen

 

10.          Algemene overlegorganen

 

10.1        BUREAU : Permanent Bureau van het NVKSO

 

Doos 10.1.1

 

1            21.01.88   Statuten van het nieuwe verbond

                             Invoering van de eenheidsstructuur

 

2            18.02.88   Statuten van het nieuwe verbond

                             Pedagogische overlegstructuren

                             Eenheidsstructuur

 

3            17.03.88   Eenheidsstructuur

                             Participatiestuctuur

                             Informatica in het S.O.

 

4            28.04.88   Eenheidsstructuur

                             Eenheidsverbond

                             Informatica in het onderwijs

 

5            26.05.88   NVKSO-structurering

                             Een systeem van permanente beroepsvorming

                             Eenheidsstructuur

 

6            16.06.88   Participatie op het lokale vlak

                             Hoge raad

 

7            25.08.88   Toelichting bij de commissie Neyt

                             Participaties op het lokale vlak

 

8            22.09.88   Eenheidsstructuur

                             Problematiek middenschool

 

9            27.10.88   Eenheidsstructuur

 

10           24.11.88   Eenheidsstructuur

                             Het begrip "studierichting" binnen het A.S.O.

 

11           15.12.88   Eenheidsstructuur

                             De term "Studierichting in het ASO"       

 

Doos 10.1.2

             

12           26.01.89   Het experiment informatica in het 3Ejaar

                             Eenheidsstructuur

 

13           23.02.89   ASO-richtingen

                             Eenheidsstructuur

 

14           23.03.89   Structuur S.O.

                             Begeleidingsdiensten

 

15           11.04.89   Extra bureauvergadering

                             Bekwaamheidsbewijzen

                             Omkaderingssysteem

 

16           27.04.89   Structuur S.O.

                             Studierichtingen

                             Profiel van ASO-richtingen

                             Planificatiedossiers

 

17           25.05.89   Structuur

                             Studierichtingen

                             Profiel van de studierichtingen in ASO

 

18           22.06.89   Nieuwe structuur van het S.O.

                             Planning voor de leerplannen van de 2E en 3E graad

 

19           24.08.89   Voorbereiding van het nieuwe schooljaar

 

20           28.09.89   Structuur 1989

                             Herwaardering van de leerkrachten

 

21           26.10.89   ASO-studierichtingen

                             Problemen in het 2E leerjaar

 

22           23.11.89   Informatie over het herfstoverleg

                             ASO-studierichtingen 3E graad

                             Problemen in het 2E leerjaar

 

23           14.12.89   Lessentabellen S.O. /'89

                             Deeltijds onderwijs

 

Doos 10.1.3

 

24           25.01.90   Structuur S.O. /'89

                             Het 7Ejaar BWK

                             Planificatie

                             Profiel studierichtingen ASO

 

25           22.02.90   Herfstoverleg

                             Structuur S.O. /'89

 

26           22.03.90   Herfstoverleg

                             Secundair onderwijs

 

27           26.04.90   Structuur S.O. /'89

                             Omkadering en prestatieregeling in het S.O.

 

28           31.05.90   Dossier bevelschrift

                             Structuur S.O. /'89

 

29           21.06.90   Het lentedecreet

                             Lessentabellen 2E en 3E graad

 

Doos 10.1.4

 

30           23.08.90   Minimumlessentabellen

                             Reglementering vanaf 1 september '90

 

31           27.09.90   Planificatie van sportwetenschappen

                             Standpunten met betrekking tot het kwalificatiegetuigschrift

 

32           25.10.90   Studierichtingen en lessentabelllen

                             Inspectie en begeleiding

 

33           22.11.90   Inspectie- en begeleidingsdiensten

                             K.S.O. lessentabellen

                             Planificatie

                             Organisatie S.O.

 

34           13.12.90   Omkaderingsdossier

                             Begeleiding

                             IKZ in de begeleidingsdiensten

 

34bis      15.12.90   Beleids- en Overlegorganen

                             Taakverdeling binnen het NVKSO

                             Bijzondere aandachtspunten

                             Vertegenwoordiging van het NVKSO in externe

                             permanente organen

Doos 10.1.5

 

35           24.01.91   Participatie

                             Omkaderingsdossier

                             Informatisering schooladministratie

                             Statuut

 

36           28.02.91   Pedagogische studiedag

                             BASO-rapport

                             Het statuut

                             Ontwerpdecreten

 

37           28.03.91   Diversificatie van studierichtingen voor meisjes.

                             Schoolreglement

                             Ontwerpdecreten

 

38           25.04.91   Problematiek van het Technisch Tekenen

                             Informatisering van de schooladministratie

 

Doos 10.1.6             

                             Omkadering in bekwaamheidsbewijzen

                             Ontwerpdecreten

 

39           23.05.91   Diversificatie van studierichtingen

                             Overlappingsproblematiek BuSO-BSO

 

40           20.06.91   Onderwijsbeleid voor migranten

                             Onderwijssituatie in Brussel

                             Studieprofielen van het ASO

 

41           22.08.91   Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad met betrekking tot Raden en Afdelingen

                             Staten-Generaal voor het Technisch Onderwijs

 

42           26.09.91   De besluiten houdende de organisatie van het secundair onderwijs

                             Aandachtspunten voor de eerste graad

 

43           24.10.91   Schooladministratie

                             Participatiedecreet en ARKO consensustekst

 

44           28.11.91   Informatisering van de schooladministratie

                             Lessentabellen en leerplannen derde graad.

 

45           12.12.91   Plannificatieproblematiek

                             Prioriteiten van de VLOR

 

Doos 10.1.7

 

46           23.01.92   Participatieraden

                             Staten-Generaal van het technisch Onderwijs

 

47           27.02.92   Plannificatie

                             Profielen van de studierichtingen in de 3de graad ASO

 

48           26.03.92   Onderwijsdecreet III

                             Synthesetabellen van de 3de graad

 

49           23.04.92   Uitspraken van het arbitragehoh

                             Synthesetabellen

 

50           18.06.92   Lessentabellen

                             VLOR, RSO en afdelingen

 

51           27.08.92   Omkadering

                             Halvering van het aantal detacheringen : Welke prioriteiten ?

 

52           24.09.92   De studierichtingen Artistieke Opleiding KSO

                             De studierichtingen kinderverzorging en gezins- en sanitaire hulp BSO

             

53           29.10.92   Twee uur van het algemeen vak Lichamelijke Opvoeding

                             Gelijke toegang voor  jongens en meisjes.

             

54           26.11.92   Gelijke toegang voor jongens en meisjes

                             Schaalvergroting

             

55           10.12.92   Technologische opvoeding

                             Menswetenschappen ASO

                             Lichamelijke opvoeding in de 3de graad ASO

Doos 10.1.8

 

56           28.01.93   ASO studierichtingen in de 3de graad

 

57           18.02.93   De lerarenopleiding

                             Schaalvergroting

                             Gelijke toegang voor jongens en meisjes

 

58           25.03.93   Schaalvergroting in het secundair onderwijs

                             Informatica in de 2de graad van het BSO

                            

59           29.04.93   Resterende planificatiedossiers

                             Bezuinigingen voor het komende schooljaar

                             Eindtermen in het secundair onderwijs

 

60           27.05.93   Bezuinigingen

                             Eindtermen

 

61           17.06.93   Bezuinigingen

                             Verslaggeving van een gesprek met vertegenwoordigers van STAM

 

62           19.08.93   Standpuntbepaling met betrekking tot de omkadering

 

63           23.09.93   Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

 

64           28.09.93   Nota aan de Vlaamse regering

 

65           28.10.93   Samenwerkingsverbanden

                             7de jaren TSO voorbereidend op het Hoger Onderwijs

 

66           25.11.93   Lerarenopleiding

                             Eindtermen - Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

 

67           16.12.93   Het bezinningscongres

                             Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

Doos 10.1.9.

 

68           27.01.94   Plannificatie-aanvragen

                             Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

 

69           24.02.94   Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

                             Eindtermen

 

70           24.03.94   Lerarenopleiding

                             Eindtermen

 

71           28.04.94   Samenwerkingsverbanden

 

72           26.05.94   Samenwerkingsverbanden

                             Zevende specialisatiejaren

 

73           16.06.94   Lerarenopleiding

                             Staten   -Generaal voor het TSO

 

74           08.94                   De zevende specialisatiejaren TSO en BSO

                             Verdere uitdieping van de nota van september 1993

 

75           25.08.94   Visietekst eerste graad

                             Krijtlijnen voor een vernieuwde lerarenopleiding

 

76           22.09.94   Zevende specialisatiejaren TSO/BSO/KSO

                             Samenwerkingsverbanden

 

77           27.10.94   Ontwerp decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij

                             ge­su­bsi­d­i­e­erd onderwijs

                             Voorstel decreet van Luc Martens betreffende het vervoer van sommige leerlingen

                             Commissie 3 VEV-Congres

 

78           24.11.94   Derde leerjaren van de 3de graad

                             Samenwerkingsverbanden

 

79           15.12.94   Gelijke toegang jongens-meisjes

                             Staten-Genraal van het TSO

Doos 10.1.10.

 

80           26.01.95   Basisbespreking Elektronische gegevensuitwisseling

                             Staten-Generaal voor het TSO

 

81           23.02.95   Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

                             Lerarenopleiding en navorming

 

82           23.03.95   Samenwerkingsverbanden - Eindtermen

 

82bis      27.04.95   Visie op technisch tekenen in het nijverheidsonderwijs

                             Visie op het BSO

 

83           18.05.95   Vernieuwend onderwijsbeleid voor migranten

                             Lessenroosters en leerplannen voor de 1ste graad

 

84           15.06.95   Eindtermen 1ste graad SO

                             Vernieuwde smaenstelling van het bureau

 

85           24.08.95   Regeerakkoord Vlaamse Regering

                             Leerplannen en lessentabellen

                             Brochure voor de inrichtende machten

 

 

86           28.09.95   Beleidsintenties van de regering

                             Ontwerp van indeling van de scholen in regio's

 

87           26.10.95   Resultaten van de spoedtelling

                             Indeling van de scholen in regio's

Doos 10.1.11

 

88           23.11.95   Schaalvergroting in het secundair onderwijs

                             Eindtermen - Lerarenopleiding en nascholing

 

89           14.12.95   Eindtermen. Samenwerkingsverbanden. Leerplannota's

 

89.1        25.01.96   Brochure voor inrichtende machten secundair onderwijs    

                             Eindtermen - Samenwerkingsverbanden

 

89.2        29.02.96   Convenant Horeca-Onderwijs

                             Convenant Bouwscholen

 

89.3        28.03.96   Eindtermen en ontwikkelingsdoelen eerste graad

89.4        25.04.96  

 

90           23.05.96   Het onderwijsaanbod in het secundair gesubsidieerd onderwijs

 

91           20.06.96   Samenwerkingsverbanden tussen vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs

 

92           29.08.96   Samenwerking tussen scholen per sector of studiegebied

                             Hervorming van het ARGO

 

93           26.09.96   Samenstelling permanent bureau

                             Voorontwerp decreet betreffende het deeltijds volwassenenonderwijs

Doos 10.1.12

 

94           24.10.96   Visietekst : Het vak RK-godsdienst in de scholen in Vlaanderen

 

95           21.11.96   Herziening van de statuten van de DPCC

                             Inspraakregeling in het onderwijs

 

96           12.12.96   Dossier secundair onderwijs

                             Overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

 

97           23.01.97   Planificatie schooljaar 1997-1998

                             Arrest van het arbitragehof met betrekking tot de eindtermen voor het                                

                             basisonderwijs

 

98           27.02.97   Het arrest van het arbitragehof

                             Het dossier secundair onderwijs

 

99           25.03.97   Congres katholiek onderwijs

                             Dossier secundair onderwijs

 

100         24.04.97   Het dossier van Heeswijck

                             Herziening van de statuten van de DPCC

 

100bis     22.05.97   Herstructurering SO

 

101         19.06.97   Klasse voor jongeren

                             Herstructurering secundair onderwijs

 

Doos 10.1.13

 

102         28.08.97   Informele overlegronde van 1 tot 10 juli

                             Reductiedossier

             

103         25.09.97   Dossier secundair onderwijs

 

104         16.10.97   Dossier secundair onderwijs

 

105         20.11.97   Bezinningscongressen van het katholiek onderwijs

                             De 4de graad verpleegkunde

 

106         11.12.97   Dossier secundair onderwijs

                             Volwassenenonderwijs

 

107         23.12.97   Rationalisatie secundair onderwijs

                             Minimale decretale invulling

 

Doos 10.1.14

 

108         22.01.98   Onderwijsdecreet IX

                             Ontwerpbesluit betreffende de werkingscode van de onderwijsinspectie

 

109         29.01.98   Dossier secundair onderwijs

                             Standpunt van de CVP

 

110         19.02.98   Evaluatie van het overleg tussen de minister, de personeelscentrales en de             inrichtende machten

 

111         26.03.98   Dossier secundair onderwijs

 

112         23.04.98   Voorontwerp Decreet Secundair Onderwijs

 

113         28.05.98   Convenant bouw

                             Eindtermen voor de tweede en derde graad

 

114         18.06.98   Voorontwerp decreet CLB

                             Voorontwerp decreet volwassenenonderwijs

 

115         21.08.98   Bureau in het VTI-Brugge

                             Decreet secundair onderwijs

 

116         24.09.98   Decreet secundair onderwijs van 14 juli 1998

 

117         22.10.98   Eindtermen - Basiscompetenties

 

Doos 10.1.15

 

118         26.11.98   Eindtermen en vakoverschrijdende themata

 

119         10.12.98   Besluit betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen on het SO

 

120         28.01.99   Informaticabeheer

                             Vorming van scholengemeenschappen

 

121         25.02.99   Scholengemeenschappen

 

122         25.03.99   Ontwerp-decreet XI

                             Modularisering

 

123         22.04.99   Eindrapport definitiestudie objectiveerbare verschillen

 

124         27.05.99   Statuten van de DPCC

                             Aanwervingsovereenkomsten

 

125         17.06.99   Modularisering

 

Doos 10.1.16

 

126         24.08.99   Het ontwerp-besluit reaffectatie

                             Uitvoering van de CAO

 

127         23.09.99   Resultaten van de spoedtelling

                             Reaffectatiebesluit

 

128         28.10.99   Visie op de plaats van ICT in het SO in 2000

 

129         27.01.00   Beleidsnota van de minister

                             ICT in het secundair onderwijs

 

130         24.02.00   Evaluatie van de Ronde van Vlaanderen

                             Eindtermen

 

131         23.03.00   Het decreet lerarenambt

 

132         27.04.00   Samenwerking basisonderwijs - secundair onderwijs

 

133         25.05.00   Eindtermen, basiscompetenties

 

Doos 10.1.17

 

134         15.06.00   Meerwaarde van de scholengemeenschappen

                             Vervangingspool

 

135         24.08.00   Lerarenambt - Vervangingspool

 

136         28.09.00   Het themadecreet

                             Versoepeling toelatings- en overgangsvoorwaarden in de derde graad

 

137         26.10.00   Basiscompetenties

 

138         23.11.00   Omkadering van een globaal structuurplan per scholengemeenschap

 

139         14.12.00   Realisatie van een globaal structuurplan per scholengemeenschap

 

Doos 10.1.18

 

140         25.01.01   Decreet op de eindtermen

                             TSO-BSO onderwijs - arbeidsmarkt

 

141         22.02.01   Vervangingspool

                             Naar een geïntegreerd gelijke kansenbeleid

 

142         22.03.01   Benoeming secretaris - generaal

                             CAO - VI : afschaffing van de plage-uren

 

143         26.04.01   Planificatie CAO-VI

 

144         17.05.01   Vervangingspool

                             Ondersteunend personeel

 

145         14.06.01   Voorstel planificatie 'Bijzondere jeugdzorg'

                             Loonstudie

 

146         23.08.01   Arrest van het hof van cassatie

 

10.2        CODIS : Het Contactcomité van de Directies van het Secundair Onder­wijs

Doos 10.2.1

 

1            15.06.88   Eenheidsstructuur

              14.09.88   Stappen naar grotere lokale autonomie

              12.10.88

 

2            09.11.88   Voorbereiding eenheidsstructuur

 

3            14.12.88   Eenheidsstructuur

                             Handelsactiviteiten

 

4            11.01.89   Een nieuw omkaderingssysteem voor de eendheidsstructuur

 

5            15.02.89   Collectieve arbeidsovereenkomst voor het onderhoudsperso­neel

 

6            07.03.89   Reacties op participatiestructuur

                             De reaffectatieproblematiek

 

7            12.04.89   Eenheidsstructuur

                             Lokale autonomie

 

8            10.05.89   Structuur van het S.O.

 

9            14.06.89   Structuur uitrustingstoelagen

 

10           12.09.89   Prioriteiten schooljaar 1989-90 - exploitatievergunningen

 

11           10.10.89   Latijn-Grieks

                             Problemen in het 2Eleerjaar

                             Lokale autonomie

 

12           14.11.89   Latijn-Grieks

                             Lokale verantwoordelijkheid

 

13           12.12.89   Herfstoverleg

                             Evolutie dossiers 2Ejaar

                             Objectieve leerlingencoëfficiënt

 

14           09.01.90   Structuur S.O. /'89

                             Objectieve leerlingencoëfficiënt

 

15           13.02.90   Herfstoverleg

                             Omkadering voor het S.O.

                             Verhouding directies - inrichtende macht

 

16           13.03.90   Participatie

                             Structuur S.O. /'89

 

17           03.04.90   Overeenkomst directies - inrichtende macht

 

18           08.05.90   Stagebegeleiding

                             Informatica 2Egraad ASO-TSO-KSO

                             Studierichtingen ASO-TSO-BSO-KSO

 

19           12.06.90   Start schooljaar 1990-91

 

20           11.09.90   Evaluatiedossier

 

21           09.10.90   Evaluatiedossier met betrekking tot de omkadering

 

22           13.11.90   BASO rapport

                             Evaluatiedossier

 

              11.12.90   Besluit over de organisatie van het S.O.

                             Omkaderingsdossier

Doos 10.2.2

 

23           08.01.91   BASO-rapport

                             Participatiedossier

 

24           05.02.91   Minimaal aantal uren praktische vakken - omkaderingsdossier

 

25           12.03.91   Participatieraad

                             Organisatie S.O.

                             Wetboek : omkadering in het katholiek Secundair Onderwijs

 

26           16.04.91   Reaffectatie

              14.05.91   Schoolreglement

              11.06.91   Reaffectatie - Participatie

 

27           12.11.91   VLAREM

                             De verlengde evaluatietijd

 

28           10.12.91   Leerlingenvervoer

                             Terbeschikkingstelling en reaffectatie

 

29           14.01.92   De verlengde evaluatietijd

 

30           10.03.92   Reaffectatie en terbeschikkingstelling

 

31           01.04.92   Begeleidingsdiensten

              12.05.92   Omkadering en andere begrotingsmaatregelen

                             Participatieraad en bilateraal overlegorgaan

 

32           09.06.92   Evaluatievergadering over de doorlichting van enkele scholen

 

33           08.09.92   Onderwijsbesluiten van de Vlaamse Executieve   

              13.10.92   Het schoolwerkplan

              10.11.92   Enveloppesysteem, ziekteverloven en schaalvergroting

 

34           08.12.92   Verwerking van de CODIS-enquete in verband met het verhaalrecht

 

Doos 10.2.3

 

35           12.01.93   Schaalvergroting in het S.O.

                             Onderwijsdecreet IV

 

36           09.02.93   Lerarenopleiding

                             Schaalvergroting in het S.O.

             

37           09.03.93   Lerarenopleiding

                             Schaalvergroting in het S.O.

 

38           11.05.93   Schaalvergroting

                             Eindtermen

 

39           08.06.93   Eindtermen

                             Reaffectatie en terbeschikkingstelling

                             Profiel van de taken van de interne begeleider

 

40           14.09.93   Samenwerkingsverbanden eindtermen

 

41           12.10.93   Reflecties over de hervorming van de lerarenopleiding

                             Nieuwe reaffectatieprocedure

 

42           16.11.93   Lerarenopleiding nieuwe reaffectatieprocedure

 

43           07.12.93   Schaalvergroting/samenwerkingsverbanden

                             Lerarenopleiding

Doos 10.2.4

 

44           08.02.94   Art 4 Het goed gebruik van de onderwijstijd

                             Het prestatiestelsel

 

45           08.03.94   Samenwerkingsverbanden in het SO

 

46           10.05.94   Samenwerkingsverbanden

 

47           06.09.94   Een leerlingengericht samenwerkingsverband

              11.10.94   Samenwerkingsverbanden

 

48           15.11.94   Een leerlinggericht samenwerkingsverband

              06.12.94   Eindtermperikelen

                             Beleidsvoorstel lerarenopleiding

Doos 10.2.5

 

49           17.01.95   Onderhandelingscomités in het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

                             Onderwijsdecreet VI

 

50           14.02.95   Onderzoek naar het zittenblijven in de 1ste graad

                             Eindtermen 1ste graad

 

51           14.03.95   Toekomst van het Secundair Onderwijs

 

52           09.05.95   Lokale Onderhandelingscomités

 

53           12.09.95   Het Vlaams regeerakkoord

 

54           14.11.95   Dossier secundair onderwijs

 

55           12.12.95   Kansarmen

                             Onderwijsdecreet VII

 

Doos 10.2.6

 

56           16.01.96   Programmatie en benoemingsstop

              12.03.96   Eindtermen en ontwikkelingsdoelen        

 

57           14.05.96   Enveloppefinanciering in het hoger onderwijs

 

58           11.06.96   Discussienota - Het onderwijsaanbod in het SO

 

59           10.09.96

              08.10.96   Onderwijsaanbod in het SO

 

60           12.11.96   Lerarenopleieing

                             SO-HO : Bespreking

 

61           10.12.96   Overgang secundair - hoger onderwijs

 

Doos 10.2.7

 

62           14.01.97   Arrest van het arbitragehof mbt de eindtermen

 

63           11.03.97   Toelatingsexamen voor geneeskunde en tandheelkunde

                             Bezinningscongres oktober 1997

 

64           15.04.97   Verslag over de toestand van het onderwijs

                             Dossier secundair onderwijs

 

65           10.06.97   Hervorming secundair onderwijs

 

66           09.09.97   Ontwerp Algemeen Reglement en Arbeidsreglement

                             Overgangen van studierichtingen tijdens de derde graad

 

67           14.10.97   Ontwerp algemeen regelement en arbeidsreglement

                             Dossier secundair onderwijs

 

68           04.11.97   dossier secundair onderwijs

 

69           09.12.97   Dossier secundair onderwijs

                             SO-HO dossier

Doos 10.2.8

 

70           13.01.98   Het dossier secundair onderwijs

              10.02.98   Organisatie en begeleiding van stages in de lerarenopleiding

 

71           03.03.98   Stages van aspirant-leraars

              10.03.98   Dossier secundair onderwijs

 

72           23.03.98   Dossier secundair onderwijs

 

73           12.05.98   Voorontwerp decreet SO

 

74           09.06.98   Ontwerp-decreet SO

                             Auteursrechten

             

75           15.09.98   voorontwerp van decreet houdende begeleidende maatregelen tot een autonomer personeelsbeleid in het onderwijs

 

76           13.10.98   Vormgeving van scholengemeenschappen

 

77           10.11.98   Voorontwerp decreet autonomer personeelsbeleid

 

78           08.12.98   Functiebeschrijvingen van de directeur

 

Doos 10.2.9

 

79           12.01.99   Het scholierendecreet

 

80           09.02.99   OD-XI of het wijzigingsdecreet

                             Functiebeschrijving en evaluatie van personeelsleden

 

81           09.03.99   Functiebeschrijving en evaluatie van de directeur

 

82           11.05.99   Onderwijsdecreet XI

                             CAO tussen overheid en vakbonden

 

83           08.06.99   Besluit terbeschikkingsstelling en reaffectatie

 

84           14.09.99   Indrukken bij het begin van een nieuw schooljaar

 

85           12.10.99   Plannen van minister Vanderpoorten

                             Allochtonen in het secundair onderwijs

 

86           14.12.99   Beleidsnota van Minister Vanderpoorten

 

Doos 10.2.10

 

87           11.01.00   Ontwerp van decreet betreffende de leraars

 

88           08.02.00   Kwantificeringsstudie objectieve verschillen

                             Lastenboek verzekeringen

 

89           14.03.00   Ontwerp van decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt

 

90           09.05.00   De inhoudelijke meerwaarde van scholengemeenschappen

 

91           12.06.00   CAO 1999-2000

                             De vervangingspool

 

92           10.10.00   Omkadering op niveau van de scholengemeenschap

              14.11.00   Vereiste investeringen voor een effectieve ICT-implementatie in het katholiek voltijds secundair onderwijs

 

93           12.12.00   Puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel op niveau van de scholengemeenschap

 

Doos 10.2.11

 

94           09.01.01   Vervangingspool

 

95           13.02.01   Dubbele boekhouding

                             OD-XIII

              13.03.01   Onderwijsdecreet XIII, CAO-VI

 

96           18.04.01   Vervangingspool

              12.06.01   Vervangingspool, ondersteunend personeel

                             Plage-uren

 

97           09.10.01   Gelijke kansenbeleid

             

10.3        CODI-T : Contactcomité Directies van het TSO/BSO/KSO/AL

 

Doos 10.3.1

 

1            08.02.90   Omkadering in het S.O.

                             7E specialisatiejaren

 

2            22.05.90   7E specialisatiejaren

                             Werkings- en uitrustingstoelagen

 

3            20.09.90   Kwalificatiegetuigschrift in het TSO, KSO en BSO

              18.10.90   Staten-generaal voor het Technisch Onderwijs

                             Zware uitrustingsdossiers

 

4            28.11.90   Zware uitrustingsdossiers

                             IKZ in het onderwijs

              29.01.91   Zware uitrustingsdossiers

                             De werkmeesters ?

              26.02.91   Dossier werkmeester

                             Technisch Tekenen

 

5            10.10.91   Diversificatie van studierichtingen

              15.11.91   Uitrustingsdossier voor DIGO

                             Staten-Generaal voor het Technisch Onderwijs

 

6            24.01.92   Start van de afdeling TSO-BSO (VLOR)

                             Zevende leerjaren TSO

 

7            10.03.92   Concretisering van de actiepunten van de Staten-Generaal

 

8            04.12.92   Inkrimping van het aantal studierichtingen TSI

                             Staten-generaal voor het TSO en BSO

 

9            08.01.93   Bespreking van de engagementen in de Staten-generaal

                             Informatica in het BSO

 

10           24.03.93   Longitudinale visie op de plaats van informatica in het BSO

 

11           12.05.93   Dossier sociale promotie

 

12           07.10.93   Handelsactiviteiten op school

                             Visie op het 7de specialisatiejaar

 

              30.11.93   Zevende specialisatiejaren

 

              13.01.94   De lerarenopleiding voor kunstvakken en voor technische en praktische      vakken

 

13           03.03.94   De opleiding voor leraars TV, PV en KV

 

14           04.05.94   7de specialisatiejaren

 

15           15.09.94   7de specialisatiejaren

              26.10.94   Video over IKZ. Handleiding bij de geïntegreerde proef

 

Doos 10.3.2

 

16           08.02.95   Optimaal gebruik van de onderwijstijd

 

17           09.01.96   Het onderwijsaanbod - Beroeps- en opleidingsprofielen

 

18           14.01.98   Modularisering - Contractonderwijs

              03.02.98   Modularisering - Contractonderwijs

 

19           11.03.98   Modularisering - Contractonderwijs

 

20           05.05.98   Het concept van convenants

 

21           02.12.98   Basisoptie wetenschappelijke vorming

              14.10.99   Studiedag van het VEV

                             Modularisering

 

22           18.03.99   Minimum en maximum aantal uren in de 1ste, 2de en 3de graad TSO/BSO

 

23           16.11.99   Modularisering

                             Plannen van Minister Vanderpoorten met betrekking tot de eindtermen

 

24           02.03.00   Modularisering

 

25           13.02.01   OD-XIII Afdeling 2 De Commissie zorgvuldig bestuur

              25.04.01   Technologische opvoeding in het basis- en secundair onderwijs

10.4        CEPOC : Centraal Pedagogisch Overlegcomité - Start : 18.10.88

Doos 10.4.1

 

1.           Verslagen van de vergaderingen van CEPOC

 

              1988

              1989

              1990

 

2.           12.11.96   Overgang SO-KO

                             Een onderzoek van de CSBO

 

              10.12.96   De profielbepaling en de leerlingenstroom in de ASO studierichtingen Menswetenschappen en sportwetenschappen

 

              14.01.97   Jaarverslag 1995-1996

                             Arrest van het arbitragehof met betrekking tot de eindtermen en ontwikke­lingsdoelen

 

              11.03.97   Het persoonlijk werk van de leerling

                             Discussienota SO

 

              15.04.97   Bezinningscongres

 

              13.05.97   Nascholingsprojecten

 

              09.09.97   Dossier secundair onderwijs

                             Overgangen van studierichtingen tijdens de 3de graad

 

              14.10.97   Nascholingsprojecten

                             Dossier Diversificatie

 

              04.11.97   Overlegplatform Secundair Onderwijs

                             Dossier Secundair Onderwijs

 

              09.12.97   Inclusief onderwijs         

                             Dossier Secundair Onderwijs

 

              13.01.98   Het dossier Secundair Onderwijs

                             Ontwerpdecreet IX

 

              10.02.98   Nascholing

                             Werkgroepen en commissies op de RSO

 

2bis        28.04.98   VCOV-Enquete : De ouders en de katholieke middenscholen

 

Doos 10.4.2.

 

3.           12.05.98   Nascholing-modularisering

 

              09.06.98   Samenwerking tussen PMS en interne leerlingenbegeleiders

 

              13.10.98   Eindtermen voor de 2de graad - Nascholing

 

              10.11.98   Eindtermen - Lessentabel : Wetenschappelijke vorming

                             Wegwijs in de schooldoorlichting

 

              08.12.98   Decreet S.O. : Scholengemeenschappen

                             Centra voor leerlingenbegeleiding

 

              09.02.99   Hervorming S.O. : Nascholing - De esthetische dimensie in het onderwijs

 

              11.05.99   Hervorming S.O. : Nascholing - Eindtermen derde graad

 

              08.06.99   Modularisering

 

3bis        12.10.99   Eindtermen 2de en 3de graad - Vlaamse scholierenkoepel

              09.11.99   Op weg naar een modulair onderwijs : Nascholing

              14.12.99   Nascholing : Evaluatie van de projecten 1998-1999

                             Eindtermen

 

4            11.01.00   Eindtermen en themadecreet

              08.02.00   Programmatiedossiers op de VLOR

                             Eindtermen

 

5            15.03.00   Pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs      

 

6            08.05.01   Themadecreet : Eindtermen 2de en 3de graad

 

10.5. DOSCKO :      Documentatie en Studiecentrum voor ritische Onderwijshervor­ming.

                             Start    .10.1977

Doos 10.5.1

 

1            17.11.77   Directievergadering Waregem.

                             Start DOSCKO werkgroep.

 

2            jan. 1978  Doelstellingen DOSCKO

                             Eerste contact tussen NSKO en TSO  directieleden van

                             DO­SCKO

 

3            28.04.78   Gesprek NSKO - DOSCKO

 

4            28.04.78   Vernieuwing van het secundair onderwijs

              24.05.78   Het gemeenschappelijk jaar

                             Eerste officiële ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de centrale organen en afgevaardigden van DOSCKO

 

5            10.05.78   Voorbereiding van het gesprek van 24 mei 78

              17.05.78

 

6            23.08.78   Onderhoud met Mgr. E. De Smedt

              13.09.78   Raadpleging van de ARKO betreffende VSO

              05.10.78

 

7            23.10.78   Een alternatief voor een verantwoorde onderwijsvernieuwing

              23.11.78

 

8            15.11.78   Gesprek met Mgr. Daelemans

             

9            04.12.78   BARKO document : Elementen voor de voorbereiding van een

              19.12.78   besluitvorming inzake toekomstperspectieven voor het secun­dair onderwijs.

 

10           13.02.79   Onderwijsvernieuwing

              23.02.79   Lessenroosters en organisatiemodaliteiten voor de eerste twee leerjaren van het toekomstige enige type van secundair onder­wijs.

 

11           20.03.79   Persconferentie

              03.04.79   Evaluatie persconferentie

              16.05.79   Krachtlijnen van een hervormd S.O.

 

12           12.06.79   Gelijke behandeling van type 1 en type 2

                             Gesprek met Mgr. A. Daelemans

                             Toespraak Coens t.g.v. het jubileum 60j. VTI-Brugge

 

13           27.08.79   Informatie rond een nieuw onderwijstype : uitslag Doscko enquête

              07.11.79   Bovenbouw van het TSO en het ASO

              12.12.79   Uitslag enquête

Doos 10.5.2

 

14           23.01.80   Rationalisatie en programmatie van het S.O. met volledig leerplan

                             Stellingname van de Belgische bisschoppen

                             Herstructurering TSO en BSO

 

15           03.10.79   Vernieuwing secundair onderwijs

              06.02.80

 

16           28.05.80   Wij staan op een crisispunt

              17.09.80   Algemeen concept van de DOSCKO-documentatie

              05.11.80   Lopende onderwijsvernieuwing

              10.12.80

 

17           22.02.80   Toespraak van Coens in Veurne en reacties.

 

18           21.01.81   Evaluatie van de laatste berichten i.v.m. overgang naar type 1

              09.03.81   Uitwerking alternatief structuurplan S.O.

 

19           17.06.81   Nieuwe mogelijkheden voor type 2

 

20           02.06.82   Voorbereiden gesprek met Minister Coens

 

21           1982-1983            Handtekenactie directies S.O.

                             Evaluatie + evolutie van de persactie

                             "Halt aan het VSO"

                             Hoe moet het toekomstig onderwijs er uitzien ?

 

22                          DOSCKO documentatie

 

10.6        P.C.C. : Permanent contactcomité - Start 27.06.78

Doos 10.6.1

 

1            03.10.78   De plannen tot rationalisatie van het S.O.

 

2            09.01.79   Het toekomstperspectief van het katholiek S.O.

 

3            13.03.79   Lessenroosters van het ene, te veralgemenen type

 

4            03.05.79   De lessenroosterstructuur van de twee aanvangsjaren

 

5            02.10.79   De rationalisatieplannen voor het S.O.

 

6              .10.79    Werkgroep ontwerp KB

                             Structuur en organisatie S.O.

 

7            10.10.79   Monografieën van de ambten van het opvoedend hulppersoneel

 

8            08.01.80   Verlenging van de leerplicht

 

9            15.04.80   Samenstelling P.C.C.

9bis        06.05.80   De plannen tot rationalisatie en programmatie van het S.O.

 

10           16.09.80   Rationalisatie en programmatie van het S.O.

 

11           06.01.81   De voorbereiding op de overgang naar de type 1-structuur

 

12           28.04.81   Rationalisatie en programmatie van het S.O.

              17.09.81   De scholengemeenschap van het katholiek secundair onderwijs

              19.01.82   Actuele problemen in verband met de toepassing van het rationalisatie- en programmatieplan

              18.05.82   Bezuinigingen

 

13           05.10.82   Rationalisatie en programmatie

              18.01.83   Stand van zaken i.v.m. omvormingstabellen

              19.04.83   Verlenging van de leerplicht en de vernieuwing van het beroepsonderwijs

 

14             .06.83    Het technisch onderwijs in gevaar

 

15           18.10.83   Leerplichtverlenging en de vernieuwing van het B.S.O.

              10.01.84   De herziening van het koninklijk besluit van 30 juli 76 - S.O.

              13.11.84   Het globaal lesurenpakket

 

16           29.03.84   Consultatie over de voorontwerptekst tot wijziging van het koninklijk besluit van 30.07.76

 

17           15.05.84   Reaffectatieproblematiek

 

18           04.11.86   De omkaderingscoëfficiënten voor het TSO en BSO

 

10.7        Stuurgroep directies type 2-scholen - Start 13.12.84

Doos 10.7.1

 

1            13.10.83   Eerste oproep naar type 2 directies

              01.12.83   Tweede uitnodiging naar type 2 directies

              25.02.84   Gesprek met minister Coens en directies type 2

              03.04.84   Derde beperkte vergadering te Roeselare

             

2            13.12.84   Vergadering type 2 directies in het TPC

              17.12.84   Eerste concretisatie van de resultaten van de algemene vergadering van 13.12.84

              29.01.85   Verzoek van 158 directies tegen VSO

              11.03.85   Type 1 - type 2

              19.03.85   Type 1 - type 2

              27.03.85   Stellingen en argumenten uit het type 1

              24.04.85   Naar een eenheidsstructuur op korte termijn

              06.06.85   Omvorming 5Ejaar lager naar 7Ejaar hoger beroepsonderwijs

 

3            23.08.85   Verslag van het CEPESS document, gedachtenwisseling over essentiële aspecten van het S.O. II

              24.10.85   Overleg type 1 - type 2

 

4            23.10.85   Evolutie van het S.O. in  gelijklopende banen leiden voor Rijksonderwijs en Vrij Onderwijs

              16.12.85   Eerste jaar : opvattingen van type 1 en type 2

 

5            13.01.86   Elke vorm van polarisatie vermijden

              18.02.86   Brain-storming

              26.02.86   Opheffing polarisatie tussen het type 1 en het type 2

 

6            13.03.86   Actuele discussie omtrent het S.O.

              18.04.86   Seminarie over de eenheidsstructuur S.O.

              05.05.86   Tweede consultatieronde over een eenheidsstructuur in het katholiek

              10.09.86   secundair onderwijs

                             Consultatiedocument

 

bij doos 10.8.1

 

map 3         18.02.87   Resolutie van type 2 directies

              25.02.87   Polarisatie type 1 - type 2

              25.03.87   Lessentabellen 1Egraad

 

map 5         16.09.87   van het secundair onderwijs

              16.11.87   Resoluties ontwerp van het koninklijk besluit betreffende de organisatie

 

10.8        Informele netoverschrijdende werkgroep van inrichtingshoofden - Start 25.03.86

Doos 10.8.1

 

1            07.03.86   Discussie type 1 - type 2

              25.03.86   Veralgemening VSO.  Tegenstellingen en concurrentie tussen de twee S.O. types

              12.05.86   Zoeken naar een eenheidsstructuur

              11.09.86   Waarheen met het secundair onderwijs ?

 

2            21.10.86   Waarheen met het secundair onderwijs ?

 

3            25.11.86   Lessenroosters 1E graad.          

              22.01.87   Profilering van de 3E graad S.O.

              03.04.87   Gemeenschappelijke invulling van de 1E graad

              10.03.87

              16.03.87

 

4            13.03.87   Bespreking knelpunten 1 E  jaar 

              30.03.87   De term gemeenschappelijkheid 1E graad

              03.04.87   Gemeenschappelijke invulling van de 1E graad

              30.04.87   Standpunten type 1 directies - type 2 directies

                             Bedenkingen bij het 1E jaar BSO in het eenheidstype

                             Ontwerp van aanpassing van het consultatiedocument pasen 1986 over de eenheidstructuur

 

5            02.07.87   Uitwerking 2E leerjaar

              21.08.87   Lessenrooster 2E graad

              24.09.87   Persconferentie

                .11.87    TV-opname voor programma Panorama

              14.01.88   Bespreking 2E graad TSO

              09.02.88   Eenheidsstructuur

              20.04.88   Uitstel invoering van de eenheidsstructuur

              17.05.88   Type 1 - type 2

              05.07.88   Invulling van de drie graden

10.9        CODES :  Contactcomité Directies Eenheidsstructuur Secundair Onderwijs     

                             Start 15.­09­.­1­987

Doos 10.9.1

 

1            15.09.87   START Informatiedagen eenheidsstructuur

              15.10.87

              19.11.87   Organisatie eenheidsstructuur

              11.12.87   Leerplannen planificatie

 

2            21.01.88   Eenheidsstructuur

              24.02.88

              23.03.88

              18.05.88

              15.06.88

 

10.10      Overleggroep Katholiek Secundair Onderwijs

Doos 10.10.1

 

1            1985

 

2            1985

 

3            1985

10.11      DIBES : Diocesane Begeleidingsgroep Eenheidsstructuur Bisdom Brugge

Doos 10.11.1

 

1            1987

              1988

              1990

 

10.12      DPB : Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisom Brugge Regionale directievergaderingen - Regio Brugge

Doos 10.11.1

 

1            1990                    Verschillende vergaderingen

 

2            1991                    Verschillende vergaderingen

 

3            1992-93    Verschillende vergaderingen

 

4            1993-94    Verschillende vergaderingen

 

5            18.05.94   Schaalvergroting samenwerkingsverbanden

 

6            1994-95    Verschillende vergaderingen

 

7            06.12.95   Documentatie DBSO

                             Herschikking in de secundaire scholen

              04.10.95

              17.05.95

 

8            18.01.96   Vergadering in stadhuis Brugge

              31.01.96   Samenwerkingsverbanden

 

Doos 10.12.1

 

9            19.03.96   Dossier directies Secundair Onderwijs     Regio Brugge

                             Ontwerp decreer Programmatie en vaste benoeming

                             Verslag inspectie 1995

                             Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

 

10           22.05.96   Op weg naar een nieuwe nascholing

 

11           04.06.96   Het onderwijsaanbod in het SO

                             Voorontwerp decreet betreffende deeltijds volwassenenonderwijs

 

12           02.10.96   Samenwerkingsverbanden regio Brugge

 

13           04.12.96   SO-MO problematiek

                             Voorontwerp decreet tot regeling inspraak in het onderwijs

 

14           29.01.97   Arrest van het arbitragehof - eindtermen

 

15           19.03.97   Organisatie toelatingsexamen

 

16           21.05.97   Dossier secundair onderwijs

 

17           08.10.97   Onderwijsactualiteit

                             Werken aan een christelijke schoolstructuur

 

18           03.12.97   Beleidsbrief

                             Hervorming SO

                             Rationalisatie studiegebieden

Doos 10.12.2

 

19           21.01.98   Invoering nieuwe scholengemeenschappen

 

20           28.01.98   Voorstelling resultaten onderzoek personeelsbestand

 

 

21           18.03.98   Beleidsvoorstellen beperkte hervorming SO

                             Functiebeschrijving - evaluatie

 

22           27.05.98   Langlopende nascholingsprojecten

 

23           25.11.98   Nieuwe scholengemeenschappen - Samenwerking

 

24           22.01.99   Verdere concretisering van de decretale bevoegdheden van de koepel-vzw              

 

25           17.03.99   Vorming van de SGn

 

26           21.04.99   Het mandaat van Algemeen Directeur

                             Invulling van de taken van de Coördinerend Directeur

 

27           19.05.99   Informatisering vand e schooladministratie

 

 

30           29.09.99   Opvang en begeleiding van beginnende leraren

 

31           18.10.99   Visie op de plaats van ICT in het SO in 2000

 

32           09.02.00   Pastoraal op school

 

33           10.05.00   Nascholing en nascholingsbeleid op school

 

34           27.09.00   Opvolging evaluatie van de pedagogische begeleiding

 

35           13.12.00   Plaats van het ondersteunend personeel binnen onze scholen

 

36           07.02.01   Weigering tot inschrijving vervangingspool

 

37           09.05.01   Overbevraging binnen het onderwijs : wat eraan doen ?

 

10.13      Directeurs Nijverheidsonderwijs West-Vlaanderen

Doos 10.13.1

 

 

1            22.10.92   Is een 1ste graad noodzakelijk voor een nijverheidsschool ?

              04.04.93   Een 7de jaar TSO voorbereidend op het hoger onderwijs   

              03.06.93   Longitudinale­ visie op informatica in BSO

 

 

2            21.10.93   Welke zijn de voornaamste trends in het leerlingenbestand ?

              24.05.94   Bedrijfsbeheer in de 3de graad

                             Definitief schorsen van leerlingen

                

3            25.10.94   Welke zijn de voornaamste trends in het leerlingenbestand ?

              21.02.95   Aanvragen in verband met de 7de jaren

 

             

4            30.11.94   Zevende jaren - Planificatieproblematiek

                             Rationalisatie studierichtingen

 

5            01.06.95   Europees Sociaal Fonds

                             Technisch Tekenen - Visie

 

6            17.10.95   Maatregelen Secundair Onderwijs volgens de Regeringsverklaring

                             Onderwijskaarten

                             Volwassenenonderwijs

                             Raad Secundair Onderwijs - VLOR

 

7            14.03.96   Eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon secundair onderwijs

                             VLOR - Controle door de inspectie

 

7'            22.10.96   Dossier secundair onderwijs

                             Overgang secundair-hoger onderwijs

 

8            20.02.97   Stageproblematiek

                             Gedachtenwisseling omtrent relatiebeurs

 

8'            29.05.97   Onderwijsregio's : Objectiveerbare verschillen

 

9            17.10.97   Decreet SO Programmatie 1998

                             Actieplan veiligheid in de werkplaatsen

 

10           12.02.98   Bespreking van het mini-decreet

                             Modularisering

                             OSP van de toekomst

 

11           05.06.98   Decreet betreffende het SO

 

Doos 10.13.2

 

12           16.10.98   Gezondheidseducatie : Ontwerpadvies over het begrippenkader

 

13           11.02.99   Hervorming SO Onderwijs : Basisopties en beroepenvelden Nijverheid

                             VEV-Colloquium

 

14           04.06.99   Ontwerp-Organisatie SO

                             Werkingstoelagen 1999

                             Ontwerpbesluit modularisering

 

15           17.03.00   Onderwijsdecreten - Uitvoeringsbesluiten

                             Technologisch centrum en contractonderwijs

 

16           16.06.00   Onderwijspool. Modularisering. Themadecreet

 

17           20.10.00   Herwaardering TSO/BSO in goede banen

                             Versoepeling toelatings- en overgangsvoorwaarden in de derde graad

 

18           16.03.01   Decreet XIII - CAO VI

                             TSO/BSO : onderwijs - arbeidsmarkt

 

19           29.05.01   Voorstel samenwerkingsverband 3D-tekenen


10.14      CODI-N Contactcomité directies nijverheidsonderwijs Start 14.01.93

 

Doos 10.14.1

 

1            14.01.93   Uitdieping van enkele engagementen uit de Staten-Generaal

                             Een 7de jaar TSO voorbereiden op het Hoger Onderwijs

 

2            04.03.93   Staten-Generaal van het TSO

                             Zevende jaren TSO voorbereiden op Hoger Onderwijs

 

3            06.05.93   Longitudinale visie op informatica in het BSO

                             Profilering van de studierichtingen TSO Elektronica, Telecommunicatie, Industriële informatica

 

4            07.10.93   Eerste ervaringen met de informatica in de 2de graad BSO

                             Staten-Generaal voor het TSO

              13.01.94   Informatica in de 2de graad BSO

                             Schaalvergroting

              09.06.94   Derde leerjaar van de derde graad TSO en BSO

 

5            24.05.94   Naamgeving van studierichtingen in de eenheidsstructuur

 

6            20.06.94   Studieprofiel, doelstelling, tewerkstelling

                             Basiscomponenten van verschillende afdelingen BSO en TSO

 

7            30.11.94   Evaluatie van de nijverheidsstudierichtingen in de 2de en 3de graad

              21.04.95   Technisch tekenen in de 2de graad TSO en BSO

 

8            12.03.96   Evaluatie van studierichtingen

              19.04.96   Herstructurering van het SO

 

9            16.09.97   Herprofilering van de studierichting elektromechanica en concept van de                             studierichting Elektriciteit-Eelktronica

 

10           05.11.97   Herprofilering van de studierichting Elektromechanica en concept van de                             studierichting Elektriciteit-Elektronica

              09.12.97   Nieuwe leerplannen voor Elektromechanica en Eelktriciteit - Eelktronica

                             Contract onderwijs

 

Doos 10.14.2

 

11           09.12.98   Modularisering

                             Convenant FVB-onderwijs

 

12           24.02.99   Reacties van betrokken leraren op de concepten van inhouden voor de                                1ste graad

 

13           15.11.00   Een vernieuwende visie op het secundair nijverheidsonderwijs

              15.12.00   Technologische centra

              24.01.01   Concretisering van de basisnota

                             Een nieuw concept voor de 2de graad BSO

 

 


11.  Officiële overlegstructuren.

 

11.1        HRTB : Hoge raad voor het Technisch en Beroepsonderwijs  Start : 14.10.85

 

Doos 11.1.1

 

1            12.06.86   Notulen van de zitting van de Hoge Raad

              tot

              28.11.86  

 

2            27.02.87   Notulen van de zitting van de Hoge Raad

              tot

              17.06.88

 

3            27.10.89   Notulen van de zitting van de Hoge Raad

              tot          

              26.06.90

 

4            30.03.87   Commissie Bobine

              04.05.87

 

5            26.10.90   Advies met betrekking tot het bedrijfsbeheer

 

 

11.2        VLOR : De Vlaamse Onderwijsraad  Start : 17.04.91

 

Data eerste vergaderingen van raden en afdelingen

 

Dinsdag 26/11/91    Raad secundair onderwijs

 

Donderdag 28/11/91            Raad volwassenenonderwijs

 

Vrijdag 29/11/91      Raad basisonderwijs

 

Woensdag 04/12/91            Afdeling ASO

 

Donderdag 05/12/91            Afdeling BBO

 

Vrijdag 06/12/91      Afdeling BUSO

 

Dinsdag 10/12/91    Afdeling OSP

 

Woensdag 11/12/91            Afdeling KSO

 

Donderdag 12/12/91            Afdeling BSO/TSO

 

Classificatie van documenten :

 

1. Het referentiesysteem

 

RVOL  /  S5  / DOC  / 92-1

 

OSP  /  S5  /          U   / 92-6

 

1            2 3          4

 

 

1 : aanduiding van de dienst : Permanent Secretariaat, Raad, Afdeling, Commissie, Werkgroep

2 : Code van de betrokkenen

3 : Aard van het document

4 : Chronologisch nummer

 

2. Verklaring ven de codes

 

2.1          Aanduiding van de dienst.

 

PS :           Permanent Secretariaat

AR :           Algemene Raad

VB :           Vast Bureau

 

RB :           Raad Basisonderwijs

BBO :        Afdeling Buitengewoon basisonderwijs

 

RSO :        Raad Secundair Onderwijs

TSO/BSO : Afdeling Technisch Secundair Onderwijs en Beroepssecundair Onderwijs

ASO :        Afdeling Algemeen Secundair Onderwijs

KSO :        Afdeling Kunstsecundair Onderwijs

BuSO :   Afdeling Buitengewoon Secundair Onderwijs

 

RHO :        Raad Hoger Onderwijs

UO :          Afdeling Universitair Onderwijs

HOLT :    Afdeling Hoger Onderwijs van het Lange Type

HOKT :   Afdeling Hoger Onderwijs van het Korte Type

 

RVOL :   Raad volwassenen Onderwijs

OSP :        Afdeling Onderwijs Sociale Promotie

 

ST :           Studiedienst

B:              Bureau

COM :     Commissie

WGR :    Werkgroep          

MI :            Migrantenì

GK :          Commissie Gelijke Kansen Jongens-Meisjes

 

2.2          Code van de betrokkenen

 

AS :           Algemeen Secretaris

ASJ :         Adjunct-Algemeen Secretaris

ST :           Studiedienst

O :             Opdrachthouders (O1-O2-O3-O4)

 

S1 :           Secretariaat van

                 - Raad Basisonderwijs

                 - Afdeling Buitengewoon Basisonderwijs

S2 :           Secretariaat van :

                 - Raad Secundair Onderwijs

                 - Afdeling Algemeen Secundair Onderwijs

                 - Afdeling Kunstsecundair onderwijs

                 - Afdeling Buitengewoon Secundair Onderwijs

S3 :           Secretariaat van :

                 - Raad Secundair Onderwijs

                 - Afdeling Technisch Secundair Onderwijs en Beroepssecundair Onderwijs

S4 :           Secretariaat van :

                 - Raad voor Hoger Onderwijs

                 - Afdeling voor Universitair Onderwijs

                 - Afdeling Hoger Onderwijs van het Lange Type

                 - Afdeling Hoger Onderwijs van het Korte Type

S5 :           Secretariaat :

                 - Raad Volwassenen Onderwijs

                 - Afdeling Onderwijs Sociale Promotie

Cel Mi :   Cel Migranten

Cel GK : Cel Gelijke Kansen

Cel Div : Cel Diversificatie van de studiekeuze van meisjes in de opleidingen voor technische                en beroepssecundair onderwijs.

 

2.3          Aard van het document

 

U :          Uitnodiging

V :          Verslag

DOC :     Documenten

Adv :       Advies

DN :        Dienstnota

B :          Beslissing           

 

Het archief VLOR bevat verslagen van volgende raden en afdelingen

 

RSO          Raad Secundair Onderwijs

 

RVOL        Raad Volwassenenonderwijs

 

OSP          Afdelingen OSP

 

Bureau RVOL         Bureau Raad Volwassenenonderwijs

 

Cel DIV   Cel Diversificatie van de studiekeuze van meisjes in de opleidingen voor Technisch en Beroepssecundair Onderwijs

 

Doos 11.2.1.1

 

1            21.05.91   Notulen van de vergadering van de Algemene Raad van de Vlaam­se Onderwijsraad

 

2            26.11.91   Toelichting omtrent bevoegdheden op de eerste vergadering RSO.

                             Soorten raden en afdelingen van de VLOR

 

3            24.04.92   Bespreking voorstel prioritaire thema's TSO

                             Adviesprogramma programmaties RSO

 

4            10.01.92   Bespreking ontwerpadvies beroepsprofiel leraar SO

              14.02.92

              12.06.92

 

5            03.07.92   Zittenblijven - beroepsprofiel leraar

              15.09.92

 

6            20.10.92   Schaalvergroting - geuniformiseerde benamingen

              17.11.92

 

7            15.12.92   Beroepsprofiel leraar - zittenblijven

                             Advies Hilerniaschool Antwerpen

 

Doos 11.2.1.1'

 

              20.03.93   Staten-Generaal Technisch Secundair Onderwijs in VUB

 

Doos 11.2.1.2

 

8            19.01.93   Aanvragen programmatie Staten-Generaal

 tem        22.06.93  

 

9            21.09.93   Project diversificatie

              19.10.93   De school op rapport

              25.01.94   Saten-Generaal - Eindtermen

 

10           22.02.94   Bespreking ontwerp van reactie Bureau t.a.v. de concrete aanvraag 3de                              leerjaar 3de graad TSO

              19.04.94   Prioriteiten van de raad SO

                             Project diversificatie

 

11           17.05.94   Bespreking aanvragen tot afwijking op de rationalisatienorm

              21.06.94   Eindtermen 1ste graad SO

                             Bespreking aanvragen betreffende programmatie, rationalisatie en                          vestigingsplaatsen in het SO

 

12           01.08.94   Geïntegreerde proef

                             Zevende jaren

                             Visietekst - Eerste graad

                             Minimale voorstellen samenwerkingsverbanden

 

13           14.10.94   Advies m.b.t de lijst van geïnformeerde benamingen vand e 3de leerjaren                            van de 3de graad TSO-BSO

 

Doos 11.2.1.3

 

14           21.06.94   Bespreking van het advise voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van      tem   13.06.95            de eerste graad van het SO

 

15           24.04.95   DIV Cel diversificatie

                             Tweede voortgangsvergadering voor de interne coördinatoren

 

16           19.09.95   Eindtekst van de werkgroep leerlingenbegeleiding

              17.10.95   Verkennende bespreking betreffende samenwerkingsverbanden

              21.11.95   Stand van zaken eindtermen en ontwikkelingsdoelen eerste graad

              19.12.95   Evaluatie van de werking van de Raad SO en de afdelingen ASO, BuSO,                            KSO/TSO/BSO

              23.01.96   Aanvragen voor nieuwe benamingen in het voltijds en deeltijds secundair                             onderwijs

              15.02.96   Opvolging van het advies betreffende eindtermen en ontwikkelingsdoelen                             voor de eerste graad

              19.03.96   Advies betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor de eerste                             graad

 

17           16.04.96   Finaliseren van het advies betreffende eindtermen en ontwikkelingsdoelen   30.04.96            voor de eerste graad

 

18           21.05.96   Advies vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen

 

19           18.06.96   Discussienota secundair onderwijs

 

20           04.09.96   Bevoegdheden, Organigram, Vertegenwoordigers van het Vrij katholiek                               Onderwijs in de Raad Secundair Onderwijs

             

21           01.10.96   Samenstelling van het Bureau van de Raad SO

                             Het onderwijsaanbod in het secundair onderwijs

              10.10.96   Advies Hilernia

              19.11.96   Discussienota SO

                             Informatie over mogelijke uitbreiding van de taak van de sectorcommissie                           opleidingsprofielen

              26.11.96   Standpuntbepaling ten aanzien van het rapport van de werkgroep SO-HO

 

22           17.12.96   Opvolging van het spijbelproject

                             Gedachtenwisseling betreffende de nota van de werkgroep taakbelasting

Doos 11.2.1.4

 

23           21.01.97   Discussienota SO

 

24           24.03.97   Advies betreffende de voorstellen in de discussienota SO

 

25           20.05.97   Finaliseren van het advies betreffende rationalisatie, programmatie,                                    vestigingsplaatsen

 

26           17.06.97   Het inspectieverslag 1996

 

27           16.09.97   De problematiek inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg in                             het onderwijs.

 

28           21.10.97   Toelichting door Mevr. Dupont inzake het project regelmatige ischrijving en                                     spijbelen

              18.11.97   Hervorming van het secundair onderwijs

 

29           02.12.97   Project Visie op onderwijs

 

30           16.12.97   OVB-ZVB Toelichting en formuleren van bedenkingen

                             Inclusiefonderwijs

 

31           17.12.97   Visie op onderwijs

 

Doos 11.2.1.5

 

32           17.02.98   Het CIPO-doorlichtingsmodel voor scholen

 

33           17.03.98   Eindtermen van de tweede graad

                             Modulaire structuur

 

34           30.03.98   Programmatie van scholen         

 

35           31.03.98   Ontwerpadvies over het voorontwerp van decreet betreffende het secundair                          onderwijs

 

36           05.05.98   Gedachtenwisseling over knelpunten betreffende de eindtermen voor de                              tweede en derde graad van het SO

 

37           26.05.98   Finaliseren van het ontwerpstandpunt betreffende inclusief onderwijs

              02.06.98

 

38           16.06.98   Finaliseren van het SOHO-dossier

 

38bis      15.09.98   Eindtermen tweede graad SO

 

39           15.10.98   Visie op onderwijs

 

40           15.10.98   Stand van zaken en gedachtenwisseling betreffende de eindtermen

             

41           29.10.98   Uitgangspunten van de vakoverschrijdende thema's

 

42           15.12.98   Informatie betreffende de werkzaamheden in de werkgroep Begrippenkader

 

43           31.12.98   Jaarverslag 1997-1998

 

44           13.01.99   Convenant Multimedia

                             Multimediatechnieken TSO 3de graad

 

45           19.01.99   Spoedprocedure voor het aanmaken van studierichtingsfches

 

46           18.05.99   Goedkeuren van de procedure betreffende de eindtermen en vakoverschrij­                           dende thema's van de derde graad

 

47           15.06.99   Informatie en gedachtenwisseling over de ICO-reflectienota

 

48           21.09.99   Stand van zaken betreffende de eindtermen, studiefiches en studieprofielen

 

49           16.11.99   Stand van zaken inzake de eindtermen

 

50           21.12.99   Werkgroep fysica

 

Doos 11.2.1.6

 

51           25.01.00   Eindtermendossier

 

52           29.02.00   Finaliseren van het advies over de theoretische rijopleiding

 

53           25.04.00   Gedachtenwisseling over de opleidingsprofielen en basiscompetenties in                            het SO

 

54           16.05.00   Bespreking van het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van                          sommige onderwijsbepalingen

 

55           20.06.00   Finaliseren van het advies betreffende de afwijking van de rationalisatienor­                           men

 

 

56           26.09.00   Startdag van de VLOR

                             Krachtlijnen voor het beleid in het werkjaar 2000-2001

 

57           19.12.00   Leerlingenbegeleiding inzake problematische afwezigheden

 

58           20.03.01   Ontwerpadvies programmatie SO

 

59           15.05.01   SOHO-problematiek

 

60           12.06.01   Themadecreet

                             Technoogische opvoeding

 

61           18.09.01   Startdag VLOR Beleidsplan 2001-2002               

 

Doos 11.2.2.

 

10           25.02.92   Diversificatie van de studiekeuze van meisjes in de opleidingen voor           27.04.92            technisch en beroepssecundair onderwijs

              18.06.92

 

11           19.04.92   Raad Volwassenenonderwijs

              15.06.92  

 

12           13.05.92   Onderwijs voor Sociale Promotie

              03.06.92  

 

13           03.07.92   Waldorfpedagogie - Beroepsprofiel leraar

              15.09.92

 

14           27.08.92   Commissie leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs

              04.09.92

 

15           10.11.92   Eindrapport Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit OSP

 

16           13.12.93   Regionaal Educatief Overleg

              08.11.93   Krachtlijnen voor een naanbod NT2 voor volwassenen

              11.10.93   Collectieve arbeidsovereenkomst

                             Stand van Zaken in de werkgroep 'Modulair systeem en de indeling van het                                     aanbod OSP'

 

17           25.01.94   Project diversificatie

              19.10.93   De School op rapport

              21.09.93   Staten-Generaal

                             Eindtermen

 

18           13.10.93   Problematiek in verband met de wijziging aan het Betaald Educatief Verlof

              09.03.94   Programmatie 1994-95 in het OSP

              23.03.94   Advies van de classificatie van de opleidingen van het secundair onderwijs                          voor sociale promotie

              04.05.94   Advies over de programmatie van het OSP voor het schooljaar 94-95

              08.06.94   Lijst van de afdelingen OSP zonder vrijstelling van wettelijke inschrijvings­                            geld


Doos 11.2.2.1            RVOL

 

1            28.11.91   Eerste vergadering van de Raad voor Volwassenenonderwijs RVOL

 

              10.12.91   Eerste vergadering van de afdeling OSP

 

              17.01.92   Beslissing inzake procedure voor samenstelling van het bureau RVOL

 

2            24.01.92   Bespreking van aangepaste versie van ontwerpcriteria voor programmatie                            in OSP

 

3            28.02.92   Beslissing inzake de programmatie voor het schooljaar 1992-1993.

                             Beslissing werktekst prioriteiten

 

4            10.03.92   Lerarenopleiding

 

5            21.04.92   Informatieve toelichting betreffende de voorbereiding van het raamdecreet                            volwassenenonderwijs

             

6            11.05.92   Lerarenopleiding

                             Beroepsvereisten voor de onderwijsbegeleiding van volwassenen

 

7            03.06.92   Principiële verklaring over de relatie tussen het OSP en het onderwijs met                          volledig leerplan

 

Doos 11.2.2.2

 

8            15.06.92   Lerarenopleiding - Beroepsvereisten voor de onderwijsbegeleiding van                                 volwassenen

 

9            21.09.92   Toelichting bij het ARGO-standpunt inzake de nota "Samenhang in het                              volwassenenonderwijs"

 

10           23.10.92   Eindrapport Hoger Onderwijs buiten de Universiteit

 

11           10.11.92   Advies HO

 

12           14.12.92   Bespreking van ontwerpstellingen i.v.m. de herstructurering van het VO

 

13           08.02.93   Opnemen van de problematiek i.v.m. het aanbod "Nederlandse taal voor                             volwassen migranten"

 

14           28.04.93   Modulair systeem en indeling van het aanbod OSP

 

15           13.10.93   Problematiek inverband met de wijziging aan het betaald educatief verlof

 

              09.03.94   Programmatie 1994-95 in het OSP

 

              23.03.94   Advies van de classificatie van de opleidingen van het secundair onderwijs                          voor sociale promotie

 

              04.05.94   Advies over de programmatie van het OSP voor het schooljaar 94-95

 

              08.06.94   Lijst van de afdelingen OSP zonder vrijstelling van wettelijk inschrijvings­                              geld

 

16           11.10.93   Collectieve arbeidsovereenkomst

                             Stand van zaken in de werkgroep 'Modulair systeem en de indeling van het                                     aanbod OSP'

 

17           08.11.93   Krachtlijnen voor een aanbod NT2 voor volwassenen

 

18           13.12.93   Regionaal Educatief Verlof

 

Doos 11.2.2.3

 

19           07.02.94   Modulair systeem en de classificatie van het aanbod OSP

 

20           04.07.94   Hervorming volwassenenonderwijs

                             Uniformisering van de afdelingsbenamingen in het OSP

 

21           28.03.94   Advies over de opvatting van een modulair systeem

 

22           14.11.94   Taakafstemming en coördinatie van het opleidngsaanbod tussen VDAB en                                     het departement onderwijs

 

23           29.03.95   Uitbrengen van het advies betreffende de programmaties in het OSP voor                            het schooljaar 95-96

 

24           08.05.95   Indeling van het secundair OSP

                             Conclusies van de werkgroep uniformisering OSP

 

25           15.05.95   Nieuwe beperkingen in het stelsel van betaald verlof

 

26           13.09.95   Bespreking van het ontwerp van indeling van het secundair OSP

                             Conclusies van de werkgroep uniformisering OSP

 

27           14.12.95   Uniformiseren van afdelingsbenamingen

 

28           15.05.96   Programmatie OSP

 

29           10.10.96   De structuur van de Vlaamse Onderwijsraad

                             Samenstellen van het Bureau

 

              26.11.96   Synthese van de evaluatierapporten over de werking van de centra                          basiseducatie

                             Stand van zaken project beroeps- en opleidingsprofielen

 

Doos 11.2.2.4

 

30           28.01.97   Voorontwerp decreet volwassenenonderwijs

                             Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair OSP

 

31           22.04.97   Voorstelling van de discussienota 'Bakens van de toekomst voor het                                  volwassenenonderwijs'

 

32           27.05.97   Advies betreffende de programmaties in het secundair en hoger OSP in het                                    schooljaar 1997-98

 

33           24.06.97   Bespreking van het ontwerpadvies over het evaluatierapport van het                                    Vlaams Ondernemingscentrum voor de Basiseducatie

 

                             Voorontwerp decreet betreffende het volwassenenonderwijs

 

34           30.09.97   De Edufora en de rol van de Raad voor Volwassenenonderwijs

              13.11.97   Decreet betreffende programmaties en vaste benoemingen in sommige                               onderwijssectoren

             

35           11.12.97   Bespreking van het ontwerpadvies over de opvolging van de rondetafelcon­                           ferentie NT2 voor volwassenen

                             Stand van zaken vertegenwoordiging OSP in de EDUFORA

 

36           10.03.98   Stand van zaken Edufora en sectorspecifiek overleg OSP

                             Beroepsopleidingsprofiel "Schilder-Decorateur"

 

37           30.04.98   Vervanging van de wet van 5 maart 1995 op het schriftelijk onderwijs

 

38           02.06.98   Voorontwerp decreet betreffende de aanpasiing van het OSP

                             Vergelijkende studie over de grootte van het OSP-aanbod

 

39           23.06.98   Uitbrengen van een advies over het ontwerp van decreet betreffende de                               aanpassing van het OSP

             

Doos 11.2.2.5

 

40           29.09.98   Advies over een aantal beroepsopleidingsprofielen

              05.10.98  

 

41           27.10.98   Toelichting bij en bespreking van het eindrapport van de vijfde internationa­