Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties

Ommeloper van het ambacht Kortemark

Ommeloper van het ambacht Kortemark door Joannes Lobberecht, gezworen landmeter van 't Brugse Vrije en deel door Guillaume Pasman en François Lobberecht, eveneens gezworen landmeters, opgemaakt op verzoek van de baljuw, burgemeesters en schepenen van het Ambacht Kortemark bij resolutie van 31 augustus 1679. 3 reg. (ongefol.) 1680.

Register 1 bevat de art. 1 -17; reg. 2 de art. 18-27 en reg. 3 de art. 18-27. Er steekt ook een uittreksel in van de ommeloper van Hooglede (s.d.).